The Branched Graft Tracker: A new surgical device for Aortic Aneurysm treatment

Diarienummer
Koordinator Endovascular Development AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med LGF projektet är utveckla en ny medicinteknisk produkt. Fram tills idag har utvecklingen gått framåt och projektet är nu inne i den slutliga testningsfasen.

Resultat och förväntade effekter

Med den nya LGF metoden kan man minska dödligheten i samband med endovaskulär behandling av exempelvis komplicerade pulsåderbrock, minska behovet av intensivvård efter behandling, minska tiden mellan diagnos och behandling, samt möjliggöra att fler patienter skulle kunna tillåtas behandling. Sammanlagt ger detta avsevärda hälsoekonomiska fördelar.

Upplägg och genomförande

Projektet har uppnått flertalet av de definierade milstolparna. Under senaste årets arbete har projektet genom flertalet studier uppnått proof of concept och därigenom reducerat de huvudsakliga projekt- och produktriskerna avsevärt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00374

Statistik för sidan