The Ångström Challenge, en innovationstävling

Diarienummer 2013-02822
Koordinator Uppsala universitet - UU Innovation
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att påbörja utvecklandet av en innovationstävling. Projektets mål var att: a)Ta fram en process för en innovationstävling som knyter samman utbildning, forskning och innovation. b)Skapa ett nätverk av aktörer vilka kommer att vara aktiva i tävlingen. En beskrivning av tävlingsupplägget presenterades i VINNOVA ansökan med Diarienummer: 2013-04060. Ett nätverk för att kunna realisera en innovationstävling har börjat skapas.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att få en uppfattning om det finns ett intresse av att driva en innovationstävling som fokuserar på en eller max två utmaningar. Vidare har vi undersökt om det finns möjlighet att genomföra denna tävling inom ramen för kurser på Civilingenjörsutbildningen. Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter att realisera denna innovationstävling.

Upplägg och genomförande

Vi har fört diskussioner med personer ansvariga för civilingenjörsprogram, patentexperter, affärsutvecklare samt representanter för företag och Uppsala kommun. I workshops liknande sessioner har därefter projektteamet utvecklat en beskrivning av en innovationstävling. Utvecklingen av innovationstävlingen har skett i ett antal iterativa steg: Ett utkast har tagits fram av projektteamet. Detta har därefter presenterats för en eller flera nyckel personer. På basis av dessa diskussioner har därefter ett modifierat utkast tagits fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.