Testutrustning som överbryggar gapet mellan digital kommunikation IEC 61850 och Smart Grid Elkraftapplikation

Diarienummer 2015-01775
Koordinator FMTP Power AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Utvecklingen av elkraftdistributionen med utbyggnaden av digitala smarta nät IEC 61850 ställer industrin inför nya utmaningar med alternativa energikällor och konsumtionsmönster. Syftet med projektet var att ta fram en säker lösning för den nya tekniken som underlättar installation, test, samt minimerar riskerna för fel som kan leda till Blackout. Projektets mål har varit att ta fram en portabel produkt, GridEx, som med inbyggd applikationskunskap klarar att tolka stora mängder data och presenterar status tydligt och logiskt för användaren. Uppsatta mål har nåtts i alla delar.

Resultat och förväntade effekter

Genom att ta fram prototyper som fälttestats har lösningen kunnat förfinas och utvärderas med mycket goda resultat. GridEx har nu validerats av flera elbolag. Effekten av användande blir att fel och varningar visualiseras tydligt och lösningsförslag presenteras. Därmed minimeras risken för fel i elkraftsdistributionen.

Upplägg och genomförande

GridEx har utvecklats i samarbete mellan interna resurser, konsulter och externa experter från bl.a. KTH, IEC och IEEE. Applikationskunskapen kommer främst från FMTP:s interna resurser. Produktion av enheterna kommer ske i Sverige. Fälttester har genomförts hos och tillsammans med kunder.

Externa länkar

GridEx - Multimetern för smarta elnät IEC 61850. GridEx - The new test tool for Smart Grid IEC 61850 from FMTP Youtube´s channel

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.