Testbäddar HoS - öppen innovation för diagnostik

Diarienummer 2011-02602
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - Uppsala BIO
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Strukturer finns i flera landsting/regioner som kan bidra till BIO-X och ha nytta av BIO-X. En koppling till kommunal vård är mer avlägsen. En geografisk utvidgning av BIO-X är möjlig. BIO-X har framgångsrikt utvidgats till hela östra Mellansverige inkl Stockholm. Mycket tyder på att framgång i BIO-X hänger ihop med nära och enkla kontakter mellan BIO-X och projektens ledning. Därför provas en utvidgning till Västra Götalandsregionen via fr.a. GöteborgBIO.

Resultat och förväntade effekter

Ett urval strukturer vid sjukhusen ska kontaktas för strukturerat samarbete inför Uppsala BIOs nästa utlysning. Den utlysning som just öppnat i Västra Götalandsregionen involverar dessa. Genom att utveckla detta strukturkapital blir BIO-X en tydligare sammanhållande struktur för att finna kommersialiserbara lösningar på vårdens behov. Värdet av BIO-X ökar för små och stora globala life science-företag. Genom samarbete med utvalda noder kan BIO-X bli en nationell modell för öppen innovation.

Upplägg och genomförande

Uppsala BIO och Innovation Akademiska har kartlagt sjukhusets strukturer och processer samt kontakter med kommunal vård. Flemingsberg Science har gett information om verksamheter som kopplar vården i Stockholms län mot FoU. Västra Götalandregionens program har kartlagts via GöteborgBIO. Uppsala BIO har kartlagt patientorganisationer, samt gjort sammanställning och analys. En BIO-X utlysning i östra Mellansverige inkl Stockholm har genomförts. En BIO-X utlysning i Västra Götaland har öppnats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.