Testbädd Individcentrerad Livskvalitet - iLive

Diarienummer
Koordinator Örnsköldsviks kommun - Välfärdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - februari 2013
Status Avslutat