Testbädd HoS Skåne

Diarienummer 2012-02070
Koordinator Region Skåne - Avdelningen för kunskapsstyrning och FoU
Bidrag från Vinnova 6 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att Region Skåne efter projektslut skulle ha en fullt utvecklad klinisk testbädd med en ström av inkommande idéer/projekt inom vårdnära produkter, tjänster och organisatoriska lösningar. Idag är testbädden tryggad som en integrerad del av Innovation Skåne och arbetar parallellt med innovationssluss och affärsrådgivare. Verksamheten arbetar med en stadig ström av vårdnära idéer /koncept och produkter.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att testbäddsmiljön skulle stärka det regionala näringslivet, öka samarbetet företag - sjukvård och främja en kostnadseffektiv, säker och modern sjukvård. Testbädden har ökat samarbetet mellan industrin och hälso- och sjukvården. Sjukvårdspersonal har fått chansen att testa eller ge återkoppling på en mängd nya produkter. Dessutom har vår medverkan bl.a. bidragit till Region Skånes kommande innovationsupphandling av produkter/system/tjänster för fallskadeprevention för sjukhusmiljö. Därmed bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv sjukvård.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var en kombination av central utförande nod kopplat med ett nätverk, dvs. en s.k. nätverksmodell, där olika kompetenser och resurser skulle samlas och kunna användas vid behov. Projektet använde olika grupper för att styra och samla projektet, dels en styrgrupp, dels en projektgrupp, plus en industrigrupp. Projektet löpte väl, men ev. underskattades nätverksmodellens behov av koordinatorarbete. Det krävs mycket arbete för att underhålla ett nätverk , omorganiseringar och jobbyten är vanliga. En större central grundpott för resp part hade behövts.

Externa länkar

Innovation Skåne AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.