Testbädd för ytbehandling och fogning av komposit- och multimaterial

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål att skapa en fungerande, lättillgänglig och neutral arena med möjlighet att testa, verifiera och föra in nya material, processer och produkter har uppfyllts genom tekniska projekt, seminarier, kunskapsöverföring och nätverkande som projektet gett upphov till. Långsiktigheten uppfylls genom nya projektförslag, uppdrag och behovet . Däremot är inte finansiering och drift av testbädden klargjord.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på ett behov av en testbädd inom området och att det är av intresse för företagen att kunna prova och utvärdera metoder och processer för att utvärdera potential och möjlighet. Det har även skapat nya samarbeten och nätverk. Nya intressenter har fått information om testbädden och dess möjligheter vilket har genererat i uppdrag och projektuppslag. På långsikt har projektet möjliggjort projektansökningar inom nya områden och applikationer baserade på projektresultat. Kommersialisering av projektresultat har varit aktuellt och vilken väg som man ska gå för detta.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett medlemsprogram med 3 delar: Kunskapsöverföring, Företagsspecifika- och Kompetensutvecklande forskningsprojekt Aktiviteter: 4 fysiska projektmöten. Avtal har skrivits. 2 företagsspecifika och 1 kompetensutvecklande forskningsprojekt. Seminarier, studiebesök, Open Technology Day, artiklar och presentationer på konferenser. Investeringar och uppgradering av utrustning. Kunduppdrag har genomförts 2 projektansökningar har skickats in och en planeras Samarbetsprojekt med Testbädd för plaståtervinning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.