Test av AddTruly - digital CSR tjänst för e-handel

Diarienummer 2015-05492
Koordinator HISEKAI AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att testa AddTruly på ett antal webbutiker för att kunna förbereda oss för att rulla ut tjänsten fullskaligt på den svenska marknaden under 2017. Konkret har vi inom detta projekt utvecklat och testat en digital insamlingsbössa för att ta reda på hur insamlingsbössan fungerar som ett verktyg för att ge konsumenter meningsfulla shoppingupplevelser och tillhandahålla ett varumärkesbyggande verktyg till webbutiker. Testerna genomfördes med ett 10-tal butiker och gav viktiga lärdomar för att kunna hitta den bästa market fit för vår tjänst.

Resultat och förväntade effekter

Våra tester genomfördes med något färre antal webbutiker än tänkt och gav också lägre konverteringsgrad. Detta resultat har gjort att vi nu förenklat onboarding processen och därmed gjort säljarbetet bättre och gett insamlingsbössan större synlighet. T.ex. har vi utvecklat en plug-in generator som gör det enklare för våra kunder att installera bössan i sitt flöde. Ytterligare en effekt är att vi nu kommer att placera insamlingsbössan på fler ställen i webbutikerna för att öka synlighet och konverteringsgraden.

Upplägg och genomförande

Att färre butiker testade vår tjänst beror bl.a. på webbutikernas storlek, deras plattformar och onboardning processen vilket har gjort att vi bl.a. utvecklat en plug-in generator som förenklar onboardingprocessen och fått oss att hitta storleken på vårt kundsegment. Dessa två utfall kommer bl.a. effektiviserar vår säljprocess. Vår analys visar att den lägre konverteringsgraden vad gäller användning av insamlingsbössan beror på dess placering på bekräftelsesidan. Framöver ska vi placera bössan på fler ställen för att öka konverteringsgraden och synliggöra insamlingen mer.

Externa länkar

Här kommer vi lägga in plug-in generatorn i månadsskiftet okt/nov 2017 för att underlätta onboarding processen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.