Termomekanisk simulering och optimering av skivbromssystem - del 2

Diarienummer 2012-00046
Koordinator Volvo Lastvagnar Aktiebolag - Volvo 3P avd 26454 AB4S
Bidrag från Vinnova 276 163 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2011-04447-en

Syfte och mål

En förbättrad design på bromshårdvara öppnar upp för nya möjligheter att ytterligare förbättra prestandan för aktiva säkerhetssystem (t ex aktiv farthållare, köassistent etc) och bromsstrategier. Med denna optimering erhålls ett effektivare bromssystem vilket medför flertalet signifikanta fördelar (t.ex. kortare stoppträcka). Se projekt (DNr 2009-00086) för mer detaljer. Detta projekt avslutades i förtid på begäran av den utförande parten (JTH).

Resultat och förväntade effekter

Detta aprojekt har resulterat i två publikationer, en journalartikel samt en konferensartikel. Se projekt (DNr 2009-00086) för mer detaljer. Detta projekt avsltades i förtid på begäran av den utförande parten (JTH).

Upplägg och genomförande

På grund av projektets komplexitet projektet delades upp i fyra faser. I Fas Ett skapades den globala modellanalysen av skivbromssystemet m.h.a. modellering, definiering av randvillkor etc. I i Fas Två byggdes detaljkunskap upp om friktionsvärme, värmespänningar, skivsprickor och utmattningslivslängd, slitage på skiva och bromsbelägg. I Fas Tre i ligger huvudfokus på optimering av de mest signifikanta parametrarna, t.ex. utmattningslivslängd. I Fas 4 skall en simuleringsmodell av Volvos bromsrigg skapas och korreleras samt simulering av förenklade bromscykler på hel bil.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.