Terapeutiska vacciner för behandling av svår astma och svår atopisk dermatit i människa och hund

Diarienummer 2015-03013
Koordinator Theravac Pharmacenticals AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Vinnova-projektet har varit att ta fram ett nytt höginnovativt allergivaccin och att föra det in i klinik. Allergier påverkar mer än var fjärde person i västvärlden och är därmed en av 2000-talets största medicinska utmaningar. Ett effektivt vaccin skulle här kunna hjälpa ett stort antal patienter med svåra allergier och dessutom komma att bli basen för ett nytt svenskt läkemedelsföretag. Efter flera års mödosamt och komplicerat arbete har vi nu alla komponenter testade och på plats för att gå in i kliniska försök, först i hund med klåda sedan i människa med svår astma.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genom ett stort antal tester fått fram vaccinkomponenter som ger bra antikroppssvar i hund. Vi har även identifierat en substans som förstärker immunsvaret i patienten ett så kallat adjuvans som kan produceras på ett kontrollerat och säkert sätt för framtida användning i människa. Vi har patenterat nya generella vaccinkomponenter för denna typ av vacciner vilket gör det möjligt att gå vidare med kliniska studier och samarbete med större läkemedelsföretag eller investerare för att ta vaccinet till marknaden.

Upplägg och genomförande

Vi har på ett systematiskt sätt tagit fram produktions och reningsmetoder för vaccinet samt testat vaccinet för potentiella bieffekter. Vaccinet har visats ge höga antikroppsnivåer i vaccinerade individer och att vara säkert. Vi har testat en ny generell vaccinkomponent som patenterats vilket är ett måste för framtida kommersialisering. Vi har inom detta projekt kommit mycket långt och står nu på tröskeln för att gå in i klinik, vilket var vårt mål med projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.