Teknikspridning EnviroMan

Diarienummer 2015-03205
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet har varit att överföra kunskap till tillverkande företag från FFI-projekten ´EnviroMan´ samt ´Miljövänliga och energieffektiva fabriker´ inom processvätskerening, ytrenhet, hantering av gjuterisand och stoft samt inom energieffektivisering. Specificerade mål för teknikspridningen har uppfyllts och överträffats. Ett större testbäddsprojekt har godkänts och startat.

Resultat och förväntade effekter

Teknikspridningsprojektet har ökat kunskapen om nya möjligheter till miljöanpassning av tillverkningsprocesser inom flera områden. Inom biocidfri rening av processvätskor har möjligheter visats med två metoder, ozonering och UV-ljus, där initiativ att gå vidare för bredare industriell tillämpning tagits. Återanvändning av kärnsand i gjuterier är ett resultat som möjliggör omedelbar effekt vid tillämpning. Metodik för energianalys och energibesparingar genom ´ENIG´-databas bör tillämpas i fortsatta FFI-projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har planerats och genomförts utifrån den struktur som tillämpades i FFI-projektet EnviroMan. Se slutrapporten 2012-02171 ´EnviroMan´ Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material. på http://www.vinnova.se/sv/ffi/Back-up/Rapporter-fran-avslutade-projekt/Hallbar-produktionsteknik/ Seminarier och presentationer har annonserats och genomförts via etablerade forum och sammanhang som värmebehandlingsforum, kemikaliegruppen och gjuteriföreningen samt mässor.

Externa länkar

I EnviroMan genomfördes en särskild FFI-HP-insats relaterad till energikartläggning genom databasen ENIG.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.