Teknikkartläggningar inom fordonselektronik och mjukvara

Diarienummer 2012-01830
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

TIVES projektet syftade till att undersöka trender och nyheter inom elektronik och mjukvara i fordonsbranschen utanför Sverige, samt trender inom andra branscher. Målet är att öka kunskapen om dessa trender hos svenska aktörer i fordonsbranschen, dvs myndigheter, akademi, underleverantörer och fordonsföretagen. Genom publicerade omvärldsbevakningar, seminarier och presentationer har god kunskapsspridning skett.

Resultat och förväntade effekter

åtta omvärldsbevakningar har publicerats: - Sensorer - Big Data - Continous Deployment - Systems of Systems - Virtualiserad testning - Arkitektur i smarta fordon och smarta infrastrukturer - Deep machnine learning - Robusta system av system Flertalet omvärldsbevakningar har presenterats vid öppna seminarier och speciella event. Flera av dessa har inspirerat vidare satsningar inom FFI, exempelvis på Big Data, men också satsningar hos aktörerna. Lånsiktigt bidrar projektet till ökad konkurrenskraft, förbättrad miljö och säkerhet genom att nya lösningar snabbare når marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektets grundläggande idé att bevaka och analysera publikationer i den svenska fordonsbranschens omvärld har fungerat väl. Genom att många forskare har deltagit i arbetet har projektet även bidragit till att öka kunskapen om fordonsbranschens utmaningar hos forskare inom specifika dicipliner som t.ex. Big Data, Machine learning och System av System. Att projektresultaten inspirerat nya satsningar hos flera av aktörerna bidrar till att nyttan kan anses vara god.

Externa länkar

SICS hemsida med alla publicerade omvärldsbevakningar inom TIVES.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.