Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TANGAR - Inomhusnavigering med hjälp av Area Learning

Diarienummer
Koordinator Tangar Technologies AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Tangar Technologies AB utvecklar produkter för inomhusnavigering med hjälp av Area Learning och Augmented Reality. Målet med projektet var att ge bolaget en djupare förståelse kring produkter i dagligvaruhandeln, knyta värdefulla samarbeten, träna modellen för inomhusnavigering, utforma ett interface utifrån intervjuer och se över bolagets IP-skydd och patentmöjligheter. Samtliga av dessa mål har uppfyllts med mycket gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att Tangar fått nya insikter och bättre förståelse kring hur produkten skall utformas för att nå kundernas krav och förväntningar. De samarbeten som etablerats under projektet kan på sikt leda till företagets första betalande kund. Dessa partners är även viktiga inför kommande pilotstudier som planerats in under 2018. När Tangar nått sin vision kommer människor obehindrat kunna söka och navigera inomhus, något som kommer hjälpa människor i dess vardag, inte minst personer som idag inte kan handla själva.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära dialog med butikschefer på livsmedelsbutiker och slutanvändare. Utifrån deras information och vår egen vision utformades ett interface som visar tilltänkt funktionalitet i form av grafik och video. Dessa skisser visades för projektets intressenter med positiv respons. För vidare arbete måste detta interface implementeras för att testas i riktig miljö hos riktiga användare. Möjlighet att patentera Tangars teknik undersöktes och en varumärkesregistrering i EU och USA skickades in som ett första steg i bolagets IP-arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03987

Statistik för sidan