TANGAR - Inomhusnavigering med hjälp av Area Learning

Diarienummer 2017-03987
Koordinator Tangar Technologies AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Tangar Technologies AB utvecklar produkter för inomhusnavigering med hjälp av Area Learning och Augmented Reality. Målet med projektet var att ge bolaget en djupare förståelse kring produkter i dagligvaruhandeln, knyta värdefulla samarbeten, träna modellen för inomhusnavigering, utforma ett interface utifrån intervjuer och se över bolagets IP-skydd och patentmöjligheter. Samtliga av dessa mål har uppfyllts med mycket gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att Tangar fått nya insikter och bättre förståelse kring hur produkten skall utformas för att nå kundernas krav och förväntningar. De samarbeten som etablerats under projektet kan på sikt leda till företagets första betalande kund. Dessa partners är även viktiga inför kommande pilotstudier som planerats in under 2018. När Tangar nått sin vision kommer människor obehindrat kunna söka och navigera inomhus, något som kommer hjälpa människor i dess vardag, inte minst personer som idag inte kan handla själva.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i nära dialog med butikschefer på livsmedelsbutiker och slutanvändare. Utifrån deras information och vår egen vision utformades ett interface som visar tilltänkt funktionalitet i form av grafik och video. Dessa skisser visades för projektets intressenter med positiv respons. För vidare arbete måste detta interface implementeras för att testas i riktig miljö hos riktiga användare. Möjlighet att patentera Tangars teknik undersöktes och en varumärkesregistrering i EU och USA skickades in som ett första steg i bolagets IP-arbete.

Externa länkar

Bolagets webbplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.