Taktil och ambient interaktion för processautomation

Diarienummer 2014-05090
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kartlägga state-of-the-art för taktila och ambienta användargränssnitt (TAUI) samt utveckla designförslag för kontrollrum för att förbättra operatörernas förmåga. Projektet har uppfyllt målen. Vi har kartlagt state-of-the-art inom TAUI, undersökt och kartlagt förutsättningarna för införande av TAUI inom processautomation samt genererat och utvecklat designförslag för hur TAUI kan användas inom automatiserad process industri.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört teknikstudie, 3 användarstudier och workshops, och utvecklat concept kring hur TAUI kan appliceras i industrin. Utifrån operatörers känslor har vi funnit stöd för hur TAUI kan användas. Vidare, att befintliga system kan signifikant förbättras genom kända designprinciper. Publikation ´Design to engage: embodied information in control rooms´ vid VisionPlus 2015 http://www.visionplus2015.info/proceedings/ Ljudkollage av akustisk ambiens i befintlig kontrollrumsmiljö: https://soundcloud.com/rikardlindell/tapia-burn-british-garbage

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med designworkshops där vi tog fram grundläggande designförslag. Här föddes också iden till att undersöka emotionella förutsättningar för TAUI inom process automation, eftersom designarbetet påbörjades baserat på en koncensusuppfattning om situationer i kontrollrum. Vi genomförde en etnografisk studie kombinerat med intervju och fotoelicitation. Ett team har arbetat vidare med designförslagen genom användarstudier och workshops tillsammans med operatörer från automatiserad processindustri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.