T4IL - Technologies for Independent Life

Diarienummer 2011-03800
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte/mål har varit att utveckla tekniska lösningsförslag som ökar äldres livskvalité samt en konstellation för utveckling/testning/implementering. Vi har samlat kompetens/aktörer inom teknik samt hälso- och sjukvård i ett tvärsektoriellt arbete. Strokerehabilitering har identifierats som prioriterat behovsområde och idéer om IKT baserad strokerehabilitering i hemmiljö har utvecklats. Projektets mål har uppfyllts då lösningar med tillväxtpotential skapats från behov inom vård/omsorg och en testbädd byggts upp för lösningarnas framtida implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.