T4IL - Technologies for Independent Life

Diarienummer 2011-03800
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte/mål har varit att utveckla tekniska lösningsförslag som ökar äldres livskvalité samt en konstellation för utveckling/testning/implementering. Vi har samlat kompetens/aktörer inom teknik samt hälso- och sjukvård i ett tvärsektoriellt arbete. Strokerehabilitering har identifierats som prioriterat behovsområde och idéer om IKT baserad strokerehabilitering i hemmiljö har utvecklats. Projektets mål har uppfyllts då lösningar med tillväxtpotential skapats från behov inom vård/omsorg och en testbädd byggts upp för lösningarnas framtida implementering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.