Systemintegration av heterogen utrustning för produktivitet inom Industri-4.x

Diarienummer 2016-03980
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap, LTH
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till utarbetanda av en ansökan enligt preliminär titel "Systemintegration av heterogen utrustning för produktivitet inom Industri-4.x", vilket skedde med slutlig titel "Digital extrahering av dold kunskap för ökad produktivitet inom Industri 4.x", som uppfyller projektmålen.

Resultat och förväntade effekter

Flera goda företagskontakter etablerades, vilket med ett beviljat större projekt ger goda möjligheter att tillämpa digitaliseringsresultat från flera EU-projekt inom svensk mindre tillverkningsindustri.

Upplägg och genomförande

Enligt plan, med mycket jobb för att få problemställningarna definierade tillsmmans med intresserade företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.