System för positionering och navigering på kort håll -II