Syrgassensor för sjukvårdsapplikationer

Diarienummer 2016-02933
Koordinator NEOSENSE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 9 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017