Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SwissNordicBio 2019

Diarienummer
Koordinator VectorizeMove AB
Bidrag från Vinnova 8 333 kronor
Projektets löptid februari 2019 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

The project has led to attending the SwissNordicBio 2019 and get an in-depth perspective on how pharma companies perceive medtech innovations, especially in terms of early collaborations. It has also led to kick starting discussions with other medtech companies towards strategic collaborations, geographical business opportunities, insights on raising investment rounds and EU funding opportunities.

Resultat och förväntade effekter

The visit has led to high-level networking, insights into European medtech markets and EU funding opportunities.

Upplägg och genomförande

Matchmaking meetings Networking meetings Attending keynotes and company pitches

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2019

Diarienummer 2019-01346

Statistik för sidan