Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 September

Diarienummer
Koordinator Retenua AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Retenuas deltagande på eventet SWII-AI, Big Data & XR den 26:e September 2019 hos ABB Baden i Schweiz var att skapa nya affärskontakter och utreda möjligheter för gemensamma framtida forsknings- och utvecklingsprojekt med andra industriella aktörer inom robotik, artificiell intelligens, autonoma system och maskininlärning.

Resultat och förväntade effekter

Ett flertal intressanta affärskontakter har skapats och diskussioner kring möjliga gemensamma forskningsprojekt har påbörjats med flera industriella aktörer. Eventet bedöms ha varit framgångsrikt för bolaget.

Upplägg och genomförande

Eventet var väl organiserat och strukturerat på ett tydligt sätt. Dagen bestod av flera separata delar såsom föreläsningar, företagspresentationer, information kring stödprogram för forskningsprojekt samt pitchning av startup-företag och 1:1 matchmaking där bolag med gemensamma intressen kunde ta en djupare diskussion. Upplägget upplevdes som bra och effektivt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 september 2019

Diarienummer 2019-04481

Statistik för sidan