SWII - Innovative Smart Systems Networking Conference

Diarienummer 2014-01306
Koordinator Algoryx Simulation AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Externa länkar

Swiss-Sweden innovation initiative homepage.