Swerea IVF deltagande i VINNOVA-MOST workshop, Qingdao

Diarienummer 2012-02886
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 15 255 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att deltaga i ´Sino-Swedish joint Workshop on Eco-Innovation´, 12-13:e september, 2012 i Qingdao, vilket är uppnått. Målen var att marknadsföra Swerea IVFs verksamhet inom området, etablera kontakter som på sikt utvecklas till samarbeten med kinesisk motpart och att omvärldsbevaka Eco-Innovation-området. Dessa mål är uppfyllda i samband med workshoppen.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade resultaten från workshopen var att ha etablerat ett antal potentiella samarbetspartners inom väl valda områden, vilket är gjort. Ett Memorandum of understanding´ har skrivits med CAST, Chongqing, och kommer att signeras under veckan. Förhoppningsvis leder våra diskussioner till ett gemensamt samarbete i framtiden.

Upplägg och genomförande

Jag har deltagit i workshop ´Sino-Swedish joint workshop on Eco-innovation´ i Qingdao, Kina.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.