Swedish Open Sveriges Öppna Innovationsnätverk

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 350 245 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var från början att skapa ett aktivt nationellt nätverk för Open Innovation med en mängd riktade aktiviteter. Den viktigaste av dessa var kartläggningen av behov hos projekten. Det som flest efterfrågade var: Hjälp med att hitta projektpartners. Finansieringsfrågor. Inspirationsevent. De områden som ansågs minst intressanta var hjälp med: Att kriva Affärsplan. Att hitta styrelseledamöter. Affärsjuridik och IPR.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att kunna nå ett stort antal projekt (entreprenörer om ännu inte startat företag eller företag i ett tidigt skede). Projektet ändrade inriktning under gång mot att fokusera mer på att hjälpa enskilda projekt med skräddarsydda insatser, snarare än att nå ut brett med ett mer standardiserat erbjudande. Ett av resultaten var även webbplatsen soink.se som samlade information om entreprenörsinriktade händelser och fungerade väl.

Upplägg och genomförande

Projektet bedrevs genom uppsökande verksamhet där vi hittade lämpliga projekt på olika typer av entreprenörsevent samt genom våra nätverk. Detta fungerade ganska väl mot slutet av projektet och samverkade väl med kalendariet i soink.se.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.