Swedish Medtech på Medica

Diarienummer 2012-03562
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - Swedish Medtech
Bidrag från Vinnova 9 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013