Swedish-American Life Science Summit 2014

Diarienummer 2013-05020
Koordinator DuHaan Groupe Inc
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

SALSS 2014 sammanförde över 150 internationella investerare, företag, och forskare. Kroniska sjukdomar som drabbar en åldrande befolkning diskuterades i panelen ´Living with Disease´. Stamcellsforskning och synen på regenerativ medicin debatterades i panelen ´Aging and Regenerative Research´. Nio större och nio mindre företag presenterade för en internationell investerargrupp. Utländskt kapital och svensk innovation möttes. SALSS 2014 bidrog till ett ökat kunskapsutbyte mellan investerare, forskare, och företag.

Resultat och förväntade effekter

SALSS 2014 skapar ett ökat kunskapsutbyte mellan Sverige och övriga världen. SALSS ökar intresset och förståelsen för svenska företag. SALSS attraherar investeringar till svenska företag årligen. Både Wall Street Journal och Forbes Magazine har uppmärksammat SALSS. SALSS har växt till ett globalt forum, där investerare och forskare från olika kontinenter investerar i svenska företag. På så sätt kan SALSS bidra till att säkra svenskt och utländskt kapital till svenska företag. SALSS attraherar ledningen från stora svenska och utländska läkemedelsföretag.

Upplägg och genomförande

SALSS Projektledare bjöd in talare, bokade lokaler, och hade ett övergripande budgetansvar. Projektledaren arbetade från januari till september. SALSS styrkommitté utarbetade riktlinjer för projektledaren. SALSS ordförande agerade handledare genom hela förberedelsearbetet. Styrkommittén och ordföranden valde teman för konferensen och utarbetade avtal med SALSS sponsorer. SALSS-mötet genomfördes under tre dagar i Stockholm mellan 20 och 22 augusti 2014. På programmet varvades paneldiskussioner, företagspresentationer och informellt nätverkande.

Externa länkar

www.salss.se www.salss.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.