Sweden Innovation Policy Review Follow-Up

Diarienummer 2015-03270
Koordinator Organisation for Economic Co-operation and Development - Directorate for Science, Technology and Industry
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat