SWE-BRA Resurseffektiv pappertillverkning med eukalyptusmassa

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB - RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att delta i olika aktiviteter anordnade av Vinnova, Finep och Business Sweden i Brasilien samt att träffa CMCP för att diskutera projektet ”Resource-Efficient Paper Making Based on Eucalyptus Pulp”. Alla aktiviteter genomfördes.

Resultat och förväntade effekter

Möten genomfördes med de olika aktörerna och kontakter etablerades. Arbetet med att genomföra projektet ”Resource-Efficient Paper Making Based on Eucalyptus Pulp” fortsätter.

Upplägg och genomförande

De planerade mötena var väl organiserade och genomfördes på ett bra sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.