Svenskt Center vid Shanghai Jiatong Universitet

Diarienummer 2014-04125
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH AlbaNova Universitetscentrum
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ska stöda etableringen av ett svenskt center vid Shanghai Jiatong universitetet(SJTU). Centret är ett gemensamt initiativ av KTH och SJTU med syfte att skapa en plattform för samverkan inom utbildning, forskning och innovation med svenska företag och offentliga aktörer.Centret ämnar utveckla nya modeller för partnerskap mellan industri och akademi i en global miljö. Aktiviteter i centret ska sträcka sig från innovations projekt till rekrytering av personal i svenska företag. Centret ska stödja samverkan mellan KTH, SJTU och svenskt näringsliv.

Resultat och förväntade effekter

Swedish Center har etablerats som en nod för samverkan mellan KTH, SJTU och svenska företag. Samarbetet manifesteras mest genom ´capstone´ projekt som formuleras av svenska företag aktiva i Shanghai och där KTH teknologer tillsammans med studenter från SJTU utvecklar lösningsförslag till företagens utmaningar.

Upplägg och genomförande

Centret anställde en heltidsmanager som utvecklade kontakter med svenska företag och ordnade event på centret, såsom ´sustainability week´. Två svenska företag var villiga att stödja centrets verksamhet via medlemskap. Heltidsanställning är viktigt för att skapa synlighet och kontinuitet. Direkt finansieringshjälp från svenska företag en annan viktig faktor i utvecklande av ´swedish center´.

Externa länkar

Se också http://en.sjtu.edu.cn/news_pages/1455hemsidan för Swedish Center innehåller bl.a. en studentblogg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.