Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenska utbildningsdata - Datadriven innovation för världsledande utbildning

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen nätverk och systemteknik
Bidrag från Vinnova 2 184 196 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att öka digitaliseringen av svensk utbildningssektor och till att finna nya arbetssätt för datadrivna förbättringar. För att nå detta mål har vi tagit fram exempel på vad som går göra med data, vilka förväntade resultat man kan få samt vad som behövs för att åstadkomma detta. Resultaten redovisas nedan. En viktigt slutsats som även är grund för att vi inte uppfyllt alla förväntningar vi haft i projektet är ovilja att dela data av rädsla för hantering av personuppgifter och för möjlig konkurrens mellan skolor och utbildningsföretag.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har tagit fram en forskningsöversikt över användning av data. Academy har rapporterat en dataanalys (gjord av Sana Labs) som visar på konkreta resultat (byta av antagningprov). Vidare har RISE SICS gjort en textanalys av över 59000 examensarbeten som visar möjligheten med avancerad språkbehandling. Vi har kommit till slutsatsen att upprätta kvalitetsregister för utbildningssektorn enligt vårdsektorns förebild samt att det behövs strukturerat professionellt arbete med att förbereda data för analys (data readiness).

Upplägg och genomförande

Vi har hållit ett stort antal möten både inom projekter och med externa intressenter. Vi har hållit två arbetsmöten runt dataskyddsförordningen, en inom projektet och en med utbildningsföretag inom Almega. Vidare har Almega ordnat möten för att komma fram till behov av standarder för data. Vi har träffat företagen Unikum, Learnster och Lexplore och arbetar nu vidare med Unikum. Arbete har skett hos parterna och rapporteras på projektwebben. Vår slutsats är att det krävs mycket arbete för att höja nivån av datadrivet arbete inom utbildningssektorn i stort men att möjliga nyttan är stor.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2017

Diarienummer 2017-02851

Statistik för sidan