Svenska utbildningsdata - Datadriven innovation för världsledande utbildning

Diarienummer 2017-02851
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Avdelningen nätverk och systemteknik
Bidrag från Vinnova 2 184 196 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Data-driven labs

Syfte och mål

Digitaliseringen av skol- och utbildningssektorn leder till att stora mängder data om elever och studenter samlas in. Datat kan användas i verktyg och appar för att förbättra allt ifrån individens lärande till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer. Vi samlar intressenter för skola, gymnasium samt högre utbildning, både inom yrkeshögskola, folkhögskola och universitet och högskola samt fort- och vidareutbildning. Vi representerar offentlig och privat verksamhet, utbildare såväl som leverantörer av läromedel och system.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att: - Upprätta branschstandarder för digitalisering; identifiera bra svenska exempel, dela ut utmärkelser och skapa uppmärksamhet. - Adressera behov från de viktigaste utmaningarna vad gäller tillgång och utnyttjande av data. - Sammanställa och förmedla fallstudier från internationella kontakter som är direkt genomförbara samt genomföra gemensamt pilotprojekt. - Etablera svensk dataförvaring, datadelning och öppna data för utbildning. - Skapa en långsiktig organisationsform för fortlevnad av samarbetet efter projektslut.

Planerat upplägg och genomförande

För att nå effekterna ovan ska vi ta fram exempel på vad som går göra med data, vilka förväntade resultat man kan få samt vad som behövs för att åstadkomma detta. Det är det mest omfattande arbetspaketet i projektet. För detta utgår vi först från kända arbeten internationellt som är utprovade och fungerande i andra sammanhang. I nästa steg tar vi fram nya egna förslag på datadriven innovation för utbildning. Parallellt med detta bedrivs pilotstudien som under år 2 ska visas upp för att sprida resultaten och kunskapen från första året.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.