Svensk-brasilianskt samarbete för miljöinnovationer inom integrerad avfallshantering och återvinning

Diarienummer 2012-03174
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Energiteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte att bygga upp ett starkt nätverk inom området avfallshantering och återvinning. Projektet har uppfyllt sitt mål att de deltagande företagen skulle få större kunskap om förutsättningarna på den brasilianska marknaden, genom att föra dem närmre potentiella kunder och samarbetspartners. Ett samarbetsavtal har skrivits mellan en svensk och en brasiliansk part angående export av svensk miljöteknik. Projektet har uppnått sitt mål att öka den kunskapsnivån hos de brasilianska parterna om hur energi- och miljöeffektiv avfallshantering kan utformas.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet att öka styrkan i nätverket mellan Sverige och Brasilien inom avfallshantering och återvinning har uppfyllts, genom att utföra ett antal seminarier, möten och studiebesök i Santa Catarina i Brasilien, inom ramen för projektet. Det förväntade resultatet att öka förutsättningarna för svenska parter att göra affärer med miljöteknik i Brasilien har uppfyllt eftersom en av de svenska parterna (Biogas Systems) har skrivit ett samarbetsavtal med en av de brasilianska parterna (Novociclo), för export av svensk miljöteknik.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i huvudsak genom ett antal seminarier, presentationer, studiebesök och arbetsmöten med utvalda parter: Ett seminarium i januari 2013 på FURB i samarbete med ett tidigare projekt som SP hade. Ett tvådagars seminarium i maj på högskolan FURB om svensk avfallshantering. Ett möte/seminarium på delstatsnivå i Santa Catarina om svensk avfallshantering, samt ett antal TV-intervjuer. En workshop på delstatsnivå i Florianópolis med organisationer och tjänstemän som arbetar med avfallshantering i Santa Catarina.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.