Super-E: E-bands (71-86 GHz) superchip för framtida mobila 4G/LTE backhaulnät

Diarienummer
Koordinator Gotmic AB
Bidrag från Vinnova 1 230 300 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Gotmic har -nom Forska och Väx projektet tagit fram integrerade mottagare och sändare för E-bands (71-86 GHz) radiolänkar som är väl anpassade till marknadens krav på prestanda. Utöver de integrerade chipen har Gotmic även kompletterat sitt produktutbud för mer enfunktionella kretsar inom samma frekvensområde, med bl.a. effektförstärkare.

Resultat och förväntade effekter

Gotmic har idag kunder inom segmentet E-bandsradiolänkar på alla relevanta marknader (EU, USA, Asien). Vi ser redan idag och förväntar oss att ett flertal av dessa kommer att gå över till våra integrerade chip under 2013 och att volymerna kommer att rampas upp under 2013 och fortsätta stiga under kommande år. Resultaten från projektet har gett oss möjlighet att skapa en unik produkt som är världsledande och har rönt stort intresse hos de större kunder vi presenterat de hos.

Upplägg och genomförande

Gotmic har arbetat mycket fokuserat internt och i samarbete med kunder för att skapa en produkt som är väl anpassad för marknadens krav på prestanda men även kostnad. Gotmic har inom projektet också arbetat med volymproduktion i åtanke och därmed betraktat aspekter såsom spridning, testning, producerbar, m.m.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03151

Statistik för sidan