SunMembrane - För en ljusare framtid i skogsindustrin

Diarienummer 2013-04463
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 1 214 804 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att framställa större mängder ligninprodukter som kunde utvärderas av 3:e part, att finna intressenter som var villiga att inleda samarbete som kunde gynna den fortsatta kommersialiseringsprocessen samt att designa processerna så att integrationen i massabruken skulle innebära minsta möjliga störning samt med bästa möjliga utbyte. även optimering av processparametrarna för att styra produktkvaliteterna och intern optimering av processen ingick i målen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi har kunnat initiera ett samarbete med ett eller flera större företag som är intresserade i tekniken. Detta har möjliggjort konstruktionen av en mindre demonstrationsanläggning för produktion av ligninprodukter som det finns avsättning för på marknaden. Den planerade demonstrationsanläggningen kommer även att utgöra ett avstamp mot kommande anläggningar i full skala om konceptet visar sig hålla även i fortsättningen. Designen av denna anläggning bygger på de optimeringar och processintegrationsstudier vi genomfört.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat i tre huvudspår. Det första spåret innebar produktion av större kvantiteter av olika ligninprodukter för utvärdering hos olika intressenter. Det andra spåret innebar att finna en eller flera lämplig(a) partner(s) till projektet. När detta var gjort följde det det tredje spåret som innebar design av anläggningar för att matcha partnernas krav och önskemål för att optimera inte bara våran process, utan integreringen med massabruken. Processritningar och mass- och energibalanser för olika alternativ tog fram och låg som beslutsgrund.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.