SuMo BIOMATERIALS

Diarienummer 2015-03150
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

SuMo Biomaterials övergripande syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft och forskningsmiljöer på Chalmers och RISE. Detta har gjorts inom centret genom att genomföra excellent forskning baserat på industrinära frågeställningar. Centret har utfört tvärvetenskaplig forskning på högsta nivå vilket har lett till unika innovationer och nya samarbeten mellan parterna inkl. företag- företag samverkan. Centret har även utvecklat nya arbetssätt vilket lett till öppen atmosfär, gemensamma patent, och bra metoder för överföring av kunskap mellan akademi och företag.

Resultat och förväntade effekter

SuMo har producerat 336 vetenskapliga artiklar, 29 doktorer, 21 licentiater, och 13 patent. Centret har genomfört 65 forskningsprojekt och 13 kunskapsöverföringsprojekt, vilket har involverat > 250 personer. SuMos seniora forskare har under perioden genererat nya forskningsmedel för över 400 MKr. SuMo har bidragit till internationalisering och kunskapsspridning genom att genomföra 5 vetenskapliga konferenser och varit värd för flera gästforskare. Detta kommer under lång tid framöver ha stora positiva effekter på företagens innovationsförmåga och akademins forskning.

Upplägg och genomförande

Centret har haft en bra blandning mellan icke-konkurrerande företag inom sektorerna läkemedel, livsmedel, hygien, sårvård, papper och förpackning samt olika vetenskapliga discipliner inom kemi, fysik, matematik, livsmedel och materialvetenskap. Detta har lett till tvärvetenskapliga forskningsprojekt med deltagare från olika företag och vetenskapliga discipliner, en öppen atmosfär inom centrat där alla kan lära från varandra och delade resultat, vilket har bidragit till vetenskapliga artiklar med god kvalitet och nya innovationer.

Externa länkar

Länken går till SuMo BIOMATERIALS hemsida, där bla vår nya SuMo broschyr kommer presenteras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.