Substanser från Marina Mikrosvampar med Effekt mot Multiresistenta Bakterier

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för läkemedelskemi
Bidrag från Vinnova 40 529 kronor
Projektets löptid mars 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att de deltagande parterna i det planerade projektet skulle mötas och lära känna varandra och att diskutera möjligheter och begränsningar för en Marie Curie ansökan för Dr Hao Huang i ett långsiktigt perspektiv.

Resultat och förväntade effekter

En fullständig ansökan inskickades till VINNOVA baserad på noggrann prövning av olika delar i det planerade projektet för att kunna upptäcka substanser från marina mikrosvampar med effekt mot multiresistenta bakterier. Projektet bedömdes ha en mycket stor potential och kvalité och dessutom förutsättningar för uppbyggande av ett långsiktigt samarbete mellan parterna i Kina och Sverige.

Upplägg och genomförande

Inläsning av relevant litteratur inom området och skrivande av ansökan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.