Studieresa för Innovationslussar

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Sjukhusadministrationen
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att genomföra en studieresa för Vinnovafinansierade innovationsslussar. Studieresan skulle gå till en plats där det fanns ett etablerat arbete med innovationer inom hälso- och sjukvården. Resmålet blev Manchester och studiebesöket koordinerades på plats av innovationsslussen Trustech och dr Richard Deed. Resan genomfördes den 29/11 till den 30/11 med deltagare från samtliga innovationsslussar, totalt 16 resenärer.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet från studieresan var kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte mellan slussarna och dessutom skapades ett kontakter till det etablerade innovationssystemet i Manchester. Trustech, som är den organisation som arbetar på ett liknande sätt som många av innovationsslussarna, har varit verksamma i ca 10 år och delade med sig av de framgångsfaktorer som de har identifierat. Kontakter knöts också till organisationer som jobbar med att identifiera behov inom vården samt organisationer som arbetar med kliniska prövningar och företagsinkubation.

Upplägg och genomförande

Studiebesöket sträckte sig från lunch 29/11 till eftermiddagen 30/11. Under besöket fick vi möjlighet att träffa ett tiotal olika organisationer med relevans för innovationsarbete inom hälso- och sjukvård, en guidad tour till de representerade organisationernas byggnader samt kontakt med två företag men ursprung i Manchesters innovationssystem. Upplägget och genomförandet har varit uppskattat och det har etablerats flera typer av kontaktnät samt genererat kunskap och erfarenhet som bedöms nyttig för det fortsatta utvecklingsarbetet i innovationsslussarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.