Studie av Sverigeförhandlingens arbete utifrån perspektivet samverkan, förankring och genomförande

Diarienummer 2015-06632
Koordinator Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening - Järnvägskluster i Västerås ekonomisk
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet hade som syfte att följa och kartlägga Sverigeförhandlingen ur perspektivet samverkan, ledarskap och genomförande. Genom fortlöpande intervjuer med ett 20-tal personer runtom i Sverige under pågående förhandling samt genom annat underlag kunde projektet identifiera framgångsfaktorer och arbetsmetodik. Resultatet är ökad kunskap om svenskt ledarskap och svensk samverkan inom offentlig samhällsplanering och annan verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har givit nya viktiga insikter i hur svenskt ledarskap och svensk samverkan fungerar praktiskt och i hur innovativ samhällsplanering kan bedrivas.

Upplägg och genomförande

Projektet har i huvudsak genomförts som en intervjustudie med fortlöpande intervjuer under pågående förhandling samt genom att utredaren deltagit på vissa möten och konferenser. Svaren och annat underlag har fortlöpande analyserats och bearbetats för att identifiera framgångsfaktorer och egenskaper inom innovativ samhällsplanering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.