Studi.se Evidensbaserade lärtekniker

Diarienummer 2014-06281
Koordinator KOMPLEMENTSKOLAN SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - november 2015
Status Avslutat