STS-forum Kyoto

Diarienummer 2015-04988
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Lundbergslaboratoriet
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Jag är inbjuden till ´Science and Technology in Society forum´ i Kyoto den 3 till 6 oktober 2015. Konferensen som organiseras av ´Japan Society for the Promotion of Science´ syftar till att skapa ett forum för diskussioner om hållbar utveckling på en global skala mellan etablerade beslutsfattare och framtidens ledare. Deltagare är bland annat Japans statsminister Shinzo Abe, Nobelpristagaren Paul Nurse och ministrar från 27 andra länder.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen kommer att ge mig en fantastisk möjlighet för att bygga nya nätverk och få fördjupade insikter om hur forskning och teknologisk utveckling kan bidra till en hållbar framtid.

Upplägg och genomförande

Jag var på konferensen och ska bilda nya nätvärk. Jag kommer också till at diskutera forskning och utveckling med dem andra svenska forskare som kommer med på konferensen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.