STS forum 2015

Diarienummer 2015-06072
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltog i STS forum 2015.

Resultat och förväntade effekter

Deltog i STS forum 2015.

Upplägg och genomförande

Deltog i STS forum 2015.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.