Struktursäkring av hybrid metall/kompositstruktur

Diarienummer 2013-01222
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 4 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla experimentella och analytiska metoder för evaluering av hållfasthet och livslängd hos hybrida metall/komposit förbandsstrukturer under termo-mekanisk belastning. Målet är att dessa metoder ska utgöra grunden för framtida utformning och livslängdscertifiering av avancerade förband i hybrida flygplanstrukturer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i ett antal numeriska metoder för beräkning av fördelning av laster i bultförband i hybrida strukturer, skadepropagering i materialet samt prediktion av hållfasthet och livslängd i hybrida förband. Dessa användes tillsammans med experimentella data för att studera inverkan av termiskt inducerade laster, samt mekaniska laster, på livslängd av spektrumbelastade hybrida förband. Resultaten, samt modellerna, kan direkt nyttjas i samband med fullskaleprovning av större hybrida strukturer.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett samarbete mellan industrin (SAAB), forskningsinstitut (FOI) och universitet (LiU) och genomfördes inom forskningsklustret ´Multifunktionella flygande strukturer´. Inom projektet disputerades en industridoktorand, som var verksam under hela projektperioden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.