Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strukturerade nanomaterial för tillämpningar inom energi- och informationsteknolog

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för materialkemi
Bidrag från Vinnova 2 060 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

När det gäller de vetenskapliga målen har projektet varit framgångsrikt. Flera nanostrukturerade oxider och compositor har framställts och studerats. Andra mål rörande min karriärplanen som projektets PI var utbildning i elektronmikroskopi, ett bredare professionellt nätverk och att kvalificera sig för ett lektorat. Projektet har varit framgångsrikt m a p mikroskopifärdigheter och nätverk, men p g a förändrade förutsättningar tappade projektet efter första året sitt inledande momentum, och detta har avsevärt reducerat min konkurrenskraft för framtida lektorat.

Resultat och förväntade effekter

Vi har framställt och analyserat olika ZnO-material; ren ZnO, SnOxZnO och (Zn,Fe)OxZnO kompositer, och Zn-W-oxider, men även andra material, t ex mangan- och yttriumoxider och hybridmaterial. Utvecklingen och förståelsen av syntesvägar är en viktig produkt av projektet, vägar till både nanostrukturer av enfasiga oxider och till nanokompositer med snäv storleksfördelning hos partiklarna och jämn fördelning av faserna. Mest lovande för framtida tillämpningar är FeZnO-materialen. De har god katalytisk förmåga för vätgasproduktion och bättre kemisk stabilitet än ren ZnO.

Upplägg och genomförande

Projektets första år var mycket framgångsrikt. Då hade jag en tillräckligt stor grupp för att kunna ha en relativt omfattande och självgående syntesverksamhet i Uppsala medan jag själv var på Stockhoms universitet. Men efter min föräldraledighet som följde på det första året var det inte många kvar av gruppen, och eftersom syntesprojekt kräver mycket handledning i labbet var det inte heller läge att rekrytera nya studenter när jag var på SU och min enda doktorand skrev på sin avhandling. Detta, och det faktum att jag jobbade deltid, gjorde att projektet tappade fart på ett förödande sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03517

Statistik för sidan