Struktur- och Funktionsstudier av Sialinsyratransportörer och LPS-Sialinsyrainkorporerande Enzymer

Diarienummer 2013-04655
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Avdelningen för biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

Syfte och mål

Antibiotikaresistens rankas allmänt som en av de tre största medicinska globala utmaningarna. Sialinsyror är sockermolekyler som bland annat är bundna till komplexa kolhydrater i cellmembranet där de är involverade i många biologiska funktioner. Många patogena bakterier kan ta upp och bryta ner sialinsyra för utvinning av energi och/eller sialylera sina ytstrukturer för att på så sätt undgå värddjurets immunförsvar. Vårt mål är att utveckla inhibitorer för sialinsyratransportörer och enzymer involverade i dessa mekanismer.

Resultat och förväntade effekter

Genom att kombinera expertisen från flera akademiska grupper har vi strukturellt och funktionellt karakteriserat sialinsyratransportörer och enzymer från flertalet patogena bakterier. Vi har designat sialinsyraanaloger in silico som sedan har syntetiserats och karakteriserats. Det är vår förhoppning att ta fram inhibitorerna kan leda fram till en ny generation av nya antimikrobiella läkemedel.

Upplägg och genomförande

Vi har karakteriserat struktur och funktion av flera sialinsyratransportör och enzymer involverade i upptag och nedbrytning av sialinsyror.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.