Struktur- och funktionanalys av transportörer kopplade till antibiotikaresistans

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Med stödet från planeringsanslaget kunde jag etablera kontakter och interagera med de föreslagna samarbetspartnerna, tillsammans har vi bildat en gemensam vision för vår framtida forskning. Vi har skapat mer specifika planer för de kommande tre åren under den föreslagna anslagsperioden.

Resultat och förväntade effekter

En fullständig ansökan skickades in i tid för deadline den 4:e Oktober och om den beviljas kommer forskningsprojektet initieras och utföras enligt de föreslagna planerna. Genom stödet från planeringsanslaget har jag också kunnat diskutera mina kvalificeringsmöjligheter med mitt värdinstitut, vilket gav mig en klarare bild av en möjlig karriärsbana vid universitetet.

Upplägg och genomförande

Följande resor gjordes: 1.)Under besöket his Prof. Yins grupp utböt vi idéer beträffande samanställning av den fullständiga ansökan och detaljplanerade möjliga arrangemang för mig att jobba i deras grupp i framtiden. 2.)Deltog i en forskningskonferens. Detta arrangemang föreslogs eftersom denna konferens är mycket relevant för det planerade samarbetet med Dr. van Veen. Under detta möte diskuterade vi I detalj våra framtida exprimentuppställningar och förberedelsen av den fullständiga ansökan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01884

Statistik för sidan