Stresshanteringsverktyg för bättre kontroll av MS sjukdom

Diarienummer 2015-02457
Koordinator BIOSYNC TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att förbättra välbefinnande hos MS patienter genom att tillhandahålla dem med en lösning för stressmätning och stresshantering. MS patienter drabbas av höga stressnivåer och har inte något verktyg att övervaka dem. Målet med BIO-X projektet var att nå en prototyp och en kommersialiseringsfas för denna lösning och vara förberedd för en fullskalig klinisk studie vilket projektet har uppnått förutsättningar för.

Resultat och förväntade effekter

Förväntad effekt är att visa förbättrat välbefinnande hos MS patienter baserad på subjektiva och objektiva mätningar. Resultaten skulle omfatta teknisk verifiering av systemet, en förberedelse för kommersialisering av produkten och förstudie med patienter. Projektet har uppnått resultatet av en prototyp, men har dock kvar att fånga upp patientdata i väntan på Läkemedelsverkets godkännande för att genomföra en klinisk studie.

Upplägg och genomförande

Biosync Technology AB har varit projektkoordinator för alla arbetspaketen och huvuddelen av aktiviteterna har levererats av projektdeltagarna och resterande del av konsulter. Förstudien är nu planerad för MS patienter på Karolinska Sjukhuset. Samarbetet, engagemanget och insatsen av alla projektdeltagarna har varit väldigt gott. Yttre faktorer som ex. godkännande från Läkemedelsverket har dragit ut projekttiden men alla är beredda att genomföra studien, så fort MPA har godkänt protokollet.

Externa länkar

Biosync Technology AB is a technology company specializing on using biofeedback data for stress management.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.