Strategiskt projekt om funktions- och intrångssäkerhet för automationsindustrin (FIA)

Diarienummer 2014-05324
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 1 356 981 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet har identifierat allvarliga brister i de standarder som styr företags funktionssäkerhetsarbete (safety): brister i datasäkerhet (security) kan leda till olyckor för produkter och system som godkänts i enlighet med gällande funktionssäkerhetsstandarder. I enligt med uppställda mål har projektet resulterat i (1) rekommendationer till PiiA för hantering av safety och security och (2) riktlinjer för hantering av safety och security för företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utgående från identifierade brister i säkerhetsarbetet utarbetat en metod för att inkludera datasäkerhetsaspekter i funktionssäkerhetsarbetet och även föreslagit hur PiiA ska inkludera data- och funktionssäkerhet i sina projekt. Projektresultaten förväntas kunna bidra till att brister i relevanta standarder uppmärksammas och åtgärdas, samt att funktionssäkerhetsarbetet förbättras vid företag. På sikt förväntas detta leda till säkrare produkter och system.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes utgående från en fallstudie tillhandahållen av PiiA-projektet Wroom, tillsammans med studier av relevanta data- och funktionssäkerhetsstandarder, samt annan relevant litteratur. Tre workshops med näringslivsdeltagande genomfördes för att få fördjupad insikt i och perspektiv på praktiskt säkerhetsarbete. Vilket tillsammans med diskussioner med PiiAs ledning gav god grund för att nå projektets mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.