Strategisk plan för internationalisering av CESC

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla en plan för en strategisk internationalisering av CESC. Syftet med denna plan är att positionera CESC (och partners) på den internationella arenan, att främja relevanta internationella forskningsprojekt, samt att bidra till en ökad användning av CESCs resultat i hela världen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en strategisk plan för internationalisering som har godkänts av styrelsen. Planen har också resulterat i ett antal uppdaterade mål i verksamhetsplanen för CESC. Ytterligare resultat från projektet är att CESC arrangerar konferensen ICT4S i augusti 2014, har skapat många nya kontakter (som kan ses t.ex. i PC för ICT4S) och ett antal inkommande och utgående forskningsbesök.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes dec 2012 till mars 2014 och innefattade följande huvudsakliga aktiviteter: Identifiering av relevanta internationella forskare och forskargrupper. Studiebesök till relevanta internationella forskare/forskargrupper samt nätverkande vid konferenser och andra internationella events. Utvecklandet av en strategisk plan för internationalisering, innefattande mål samt prioriterade aktiviteter, forskningsområden och samarbetspartners.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02464

Statistik för sidan