Strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvaruutveckling

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att i en öppen process utforma en branschöverskridande forsknings- och innovationsagenda för mjukvaruutveckling som grund för ett strategiskt innovationsprogram.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna agendan förväntas ligga till grund för ett forskningsprogram inom mjukvaruområdet som ska skapa förutsättningar för ökad svensk forskning inom området. Agendan som sådan tas fram i dialog mellan industri och akademi och kommer därigenom leda till en ökad förståelse kring vilka de viktigaste forskningsfrågorna är.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört ett stort antal workshops över hela Sverige, öppet upprop och industrikontakter som har analyserats. Dessa har sammanställts i en kraftfull agenda som nu kan ligga till grund för att utforma ett strategiskt innovationsprogram inom mjukvaruutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.