Strategic Partnership BDF 2012

Diarienummer
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2012
Status Avslutat