Strategic and accountable collaboration work at two broad universities

Diarienummer 2013-02460
Koordinator Göteborgs Universitet - Forsknings och innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår gemensamma ambition har varit att utveckla ett verksamhetsintegrerat förhållningssätt för akademiska miljöer vad gäller samverkan och nyttiggörande. Vi har kommit fram till att vi vill pröva och om vi kan skilja på två i sig kompletterande huvudformer av samverkan. Den ena huvudformen är idé- och kunskapsdriven samverkan. Vi vill nu pröva om det är möjligt att beskriva den andra huvudformen som samhällsutmaningsdriven samverkan, och inkorporera en modell för styrning och ledning, stödprocesser och utbildningar för denna samverkansform.

Resultat och förväntade effekter

En insikt från båda lärosätenas preliminära inventeringar, samt de senaste årens arbete med innovationsstödjande verksamhet är att samverkansfrågan hanteras olika på olika delar av universiteten. Det går inte att ha en typ av innovations-, samverkans- och nyttiggörandestöd för universitetens alla ämnesområden då verksamheterna och deras logik då de ser så olika ut beroende på ämnesområde.

Upplägg och genomförande

Se ovan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.