Stråldosmätare i patient

Diarienummer 2012-00488
Koordinator MICROPOS MEDICAL AB (PUBL) - Micropos Medical AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte - öka försäljning genom integrering av dosimeter i RayPilot®-systemet. Mål - Förbereda dosmätningsprototyp för serieproduktion. Målet är uppfyllt med kvarstående EMC certifiering. Angående utökad funktionalitet har företaget presenterat prototypen och diskussioner har initierats om eventuellt samarbete inom lever-, gyn-, och bröstcancer. Presentation har även gjorts för Barncancerfonden.

Resultat och förväntade effekter

Micropos skall utveckla ett system som besvarar marknadens behov av realtid dosmätning i patient samtidigt som strålmålets position kan följas. ökning av konkurrens- och attraktionskraften mot slutkund som får kliniker att ta steget att köpa RayPilot®-systemet. RayPilot® kommer attbli världens första kommersiella system för realtidspositionering och dosmätning.

Upplägg och genomförande

Finansieringen från Vinnova har möjliggjort och därmed prioriterat detta för företaget viktiga projekt. Tydliga deadlines har kunnat sättas. Dock har vi lärt oss att vi ännu tydligare skall avgränsa kommande projekt.

Externa länkar

http://www.micropos.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.